Na zlepšení našich služeb používáme cookies. Dalším prohlížením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Reklamační řád

Pokud se vyskytl problém s některým z našich produktů, tímto návodem vám chceme pomoci vyřídit reklamaci co nejrychleji.

Doklady potřebné k reklamaci

Pro podání reklamace vám stačí doklad o koupi, což je faktura, kterou jste obdrželi při doručení zboží.

Vyřízení reklamace

Pokud jste zjistili vadu na vašem zakoupeném produktu a produkt je stále v záruční lhůtě máte nárok na podání reklamace.

osobně nebo poštou. Před odesláním reklamovaného zboží nám prosím napište email na adresu info@nanoprom.cz, kde uvedete číslo objednávky nebo číslo faktury a důvod reklamace. Do mailu dále napište, zda si přejete zaslat slevový poukaz v hodnotě reklamovaného zboží nebo vrácení peněz v případě, že vaše reklamace byla uznána a nelze odstranění závady nebo daný produkt se již neprodává. O vyřízení reklamace budete informováni emailem na adresu, ze které jste nám poslali reklamační email.

Záruční doba

Standardní záruční doba na zboží z kategorie "Antibakteriální funkční oblečení" je 24 měsíců ode dne zakoupení. Záruka na spotřební zboží v ostatních kategoriích je 6 měsíců od zakoupení, nejvýše však do data spotřeby uvedeného na obalu. Na ostatní zboží je záruka 24 měsíců.

Tento Reklamační řád je platný od 1.1.2013 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

I. Obecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností NanoProm s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma NanoProm s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

II. Délka záruky

áruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, t.j. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro koncového uživatele. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. § 619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. Standardní záruční doba na zboží z kategorie "Antibakteriální funkční oblečení" je 24 měsíců ode dne zakoupení. Záruka na spotřební zboží v ostatních kategoriích je 6 měsíců od zakoupení. Na ostatní zboží je záruka 24 měsíců.

III. Záruční podmínky

1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: objednavky@nanoprom.cz, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Místem pro uplatnění reklamace je: NanoProm s.r.o., Hradná 164/13, Komárno, 94501, Slovensko. Zboží je možné reklamovat i osobně po předchozí telefonické domluvě minimálně den předem.

4. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu a závady zboží.

5. Kupující prokáže platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na dodacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

7. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannou pečetí, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí výrobku a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

8. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
  • zanedbáním péče o zboží,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

9. Zboží zaslané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

10. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základny předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního procesu.

IV. Způsob vyřízení reklamace

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu (pouze fyzické osobě - ​​nepodnikateli) vystaven dobropis.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

  1. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.
  2. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Ne však do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu nebo zadání reklamace.)
  3. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail nedostane kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízena reklamace.
  4. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle § 656 Občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Tato částka je stanovena ve výši 28 CZK/ den.