Na zlepšení našich služeb používáme cookies. Dalším prohlížením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Co je nanotechnologie?

Nanotechnologie je věda nebo inženýrství, která zkoumá věci na jejich atomární úrovni, tedy ve velikosti nanometrů. Uplatnění poznatků ze zkoumání můžeme najít v různých odvětvích jako je chemie, biologie, fyzika nebo vědy o materiálech.

Fyzik Richard Feynman             Fyzik Richard Feynman

Jak to začalo?

Myšlenky o nanotechnologii začali někdy v roce 1959 na setkání fyziků v Technologickém institutu v Kalifornii. Fyzik Richard Feynman popsal v diskusi s názvem "Na dně je ještě hodně místa" proces, ve kterém by byli vědci schopni manipulovat a ovládat jednotlivé atomy a molekuly. Pojem nanotechnologie se však objevil až o deset let později při zkoumání ultraprecizního obrábění. Éra moderní nanotechnologie začala v roce 1981 s příchodem tunelového mikroskopu, který dokázal vidět jednotlivé atomy.

Jak velký je jeden nanometr?

Nanotechnologie a nanovědy pracují s atomy a molekulami s velikostí 1 - 100 nanometrů. Jeden nanometr je jedna miliardtina metru. Pro lepší představivost například

  • 1 centimetr má 10 000 000 nanometrů.
  • Jeden list novin má tloušťku asi 100 000 nanometrů.

Co přispělo ke zrodu nanotechnologie?

Nanověda a nanotechnologie zahrnují schopnost vidět a kontrolovat jednotlivé atomy a molekuly. Všechno na zemi je tvořeno atomy. Jídlo které jíme, oblečení které nosíme, budovy a domy v kterých bydlíme i naše vlastní telo. Ale něco tak malé jako je atom není možné vidět pouhým okem. Ve skutečnosti je ho nemožné vidět ani mikroskopy běžně používanými ve školách. Mikroskopy, které dokáží vidět věci ve velikosti nanočástic byly vynalezeny relativně nedávno. Jakmile měli vědci ty správné nástroje, jako například skenovací tunelový mikroskop (STM) a mikroskop atomárních sil (AFM), zrodil se věk nanotechnologií.

Skenovací tunelový mikroskopSkenovací tunelový mikroskop

Barevné sklo

Ačkoli moderní nanovědy a nano technologie jsou zcela nové, nanomateriály byly využívány již po staletí. Zlaté a stříbrné části skel vytvářely různé barvy ve vitrážích středověkých kostelů už před stovkami let. Umělci tehdy netušili, že proces který využívali při tvorbě těchto krásných uměleckých děl měl za následek změny ve struktuře materiálů s nimiž pracovali.

Dnešní vědci a inženýři nacházejí širokou škálu způsobů, jak záměrně vytvářet materiály ve velikosti nanometrů a využít jejich užitné vlastnosti jako například vyšší pevnost, nižší hmotnost, lepší kontrolu světelného spektra, větší chemická reaktivita a podobně.

Zdroj : http://www.nano.gov/nanotech-101/what/definition